ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครังที่ 8

08 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 201 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2564 ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยส่งผลงานได้ที่ https://sites.google.com/view/sskruconference8 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 
 

          ส่งผลงานวิจัยมาที่ (1) สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ 33000
          หรือ (2) ส่งทางออนไลน์ Website: https://sites.google.com/view/sskruconference7
          หรือ (3) ส่งทาง E-mail: sskru.journal@gmail.com
          ข้อมูลประกอบ: http://grad.vru.ac.th/pdf_new2564/research/814-2564.pdf
 แชร์ข่าวนี้บน facebook