ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564

08 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 104 ครั้ง
          ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2564  ในรูปแบบอออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564 ในการนี้ สวทช.จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในการประชุมวิชาการดังกล่าว
แชร์ข่าวนี้บน facebook