ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilence for Never Normal Era

08 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 123 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองการวิจัยและนวัตกดรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 Resilence for Never Normal Era ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฏาคม 2564 ในการนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc17  

 
แชร์ข่าวนี้บน facebook