ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3

05 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 109 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุษยศารต์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Google Meet) ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเพื่อร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 

 ลิงก์เพิ่มเติม : http://huso.vru.ac.th/workings2.php?newstype=anti
แชร์ข่าวนี้บน facebook