ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม

05 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 190 ครั้ง
          ด้วยคณะมนุย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดทำวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1  การนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความได้ที่ http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1
แชร์ข่าวนี้บน facebook