ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

05 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 143 ครั้ง
          ด้วยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระชาติ ระดับภูมิภาค และระดันานาชาติ ห้วงเดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2564 จำนวน 9 รายการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมและส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook