ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนทุกท่าน สป.อว. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม U2T Online Series ep3 “Local สู่เลอค่า ด้วยแนวคิดศิลปะร่วมสมัย สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน”

05 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 251 ครั้ง
          เรียนทุกท่าน สป.อว. ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม U2T Online Series ep3 “Local สู่เลอค่า ด้วยแนวคิดศิลปะร่วมสมัย สร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 5 มีนาคม 64 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. โดยสามารถเข้าร่วมผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ Zoom (โปรแกรม Zoom Meeting ID 621 0149 7718 หรือที่ https://thairen.zoom.us/j/62101497718)  และ Facebook live (https://www.facebook.com/MHESIThailand)แชร์ข่าวนี้บน facebook