ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

04 มีนาคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 97 ครั้ง


          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "Challenges of Education in the New Normal" ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์  ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมในการประชุมวิชาการดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกดูไฟล์แนบ
แชร์ข่าวนี้บน facebook