ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2564

21 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 157 ครั้ง
          ด้วย มหาวิทยาลัยบูรภา ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรภา พ.ศ. 2564  ในระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ในการนี้จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานใมนการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเเอียดได้ที่ http://www.buuconference.buu.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook