ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 7

21 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 116 ครั้ง
          ด้วยมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติ วช. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  ในการนี้ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดัลกล่าว โดยสามารถส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.northern.ac.th/new_web/conference/
แชร์ข่าวนี้บน facebook