ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมนเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1

21 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 146 ครั้ง
           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://seminarresearch.pkru.ac.th
แชร์ข่าวนี้บน facebook