ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

21 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 109 ครั้ง
       ด้วยคณศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริรทน์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่างผลงานและนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทคัดย่อหรือบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564  หรือเข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่  http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php
แชร์ข่าวนี้บน facebook