ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"

21 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชุมวิชาการ    : 106 ครั้ง
        ด้วย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11"  ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในการนี้ผู้จังานฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  http://www.southeast.ac.th/2017/11-th-benjamitra/ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
แชร์ข่าวนี้บน facebook