ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID -19

11 กุมภาพันธ์ 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 206 ครั้ง


          จังหวัดพิษณุโลก ขอมอบหมายให้องค์กร หน่วยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกัน COVID-19 เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลตนเองและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามเอกสารแนบลิงก์เพิ่มเติม : https://qrgo.page.link/aCyn5
แชร์ข่าวนี้บน facebook