ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งกำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

29 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 624 ครั้ง    
          แจ้งกำหนดการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง PIBUL308 อาคารพิบูลวิชญ์ (ตึก ร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แชร์ข่าวนี้บน facebook