ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ “ฉลากโภชนาการ ข้อมูลที่ผู้บริโภคควรใส่ใจ”

29 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 259 ครั้ง


มาแล้ววว กิจกรรมอบรมออนไลน์  “ฉลากโภชนาการ ข้อมูลที่ผู้บริโภคควรใส่ใจ”
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings "ฟรี!!!" ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.
 
วิทยากรโดย 
คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการวิชาการมาตรฐาน
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
 
หัวข้อการอบรม
- ความหมายและรูปแบบฉลากโภชนาการไทย
- การกำหนดหนึ่งหน่วยบริโภค และจำนวนหนึ่งหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ
- ฉลากโภชนาการแบบ GDA, ทางเลือกสุขภาพ
 
ลงทะเบียนอบรมได้ที่
ท่านจะได้รับ Link ZOOM ผ่านทางอีเมล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
>> ปิดรับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 <<
 
** ท่านสามารถรับประกาศนียบัตร โดย ชำระค่าประกาศนียบัตรเพียง 300 บาท /  ท่าน (ราคารวม Vat 7% แล้ว)
=============================================================================================
จัดโดย: แผนกฝึกอบรมและบริการที่ปรึกษาห้องปฏิบัติการ ส่วนฝึกอบรมและมาตรฐาน
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่
คุณอิทธิกร / คุณสุภาวดี / คุณหนึ่งฤทัย
โทรศัพท์ : 02-940-6881-83 ต่อ 212 หรือ 092-162-9449
E-mail : training@centrallabthai.com
ID Line: clttraining
 


 แชร์ข่าวนี้บน facebook