ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

26 มกราคม 2564   ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน    : 906 ครั้ง