พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
                           
Untitled Document 
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 2
เมื่อวาน 7
เดือนนี้ 34
เดือนที่แล้ว 146
ปีนี้ 180
ปีที่แล้ว 1,710

กำหนดการ

(ข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2561)

กำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์
(ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2561)
กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย
(ข้อมูลวันที่ 19 มีนาคม 2561)

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
     66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000
     โทร (+66) 55 252 555
     (+66) 89 460 3591
     (+66) 86 939 7771
     แฟกซ์ (+66) 55 251 555
     Email : wangchanriverview@hotmail.com
     http://www.wangchanriverviewphitsanulok.com/index.html

สามารถเดินทางมายังพิษณุโลกได้หลายทาง เช่น ทางอากาศ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ
     1.ทางอากาศ
     นกแอร์ มีเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก โดยใช้เวลาบินประมาณ ๕๐ นาที ตารางการบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก ติดต่อเว็บไซต์นกแอร์
CLICK หรือโทร.1318

     2.ทางรถไฟ
     รถไฟจาก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
          มีรถไฟหลายเที่ยวจากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวันตั้งแต่ 07.05 น. to 23.30 น. 14 เที่ยวต่อวัน มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปรินท์เตอร์ ) จากกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ตั้งแต่ 08.25 น.ถึง 23.10 น., 5 เที่ยวต่อวัน

     รถไฟจาก พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
          มีรถไฟหลายเที่ยวจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ทุกวันตั้งแต่ 02.05 น. to 23.29 น. 14 เที่ยวต่อวัน มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปรินท์เตอร์ ) จากพิษณุโลก-กรุงเทพฯตั้งแต 02.25 น.ถึง 23.00 น., 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดจ่อสถานีรถไฟพิษณุโลก โทร.66-55-258005 หรือสถานีรถไฟหัวลำโพง โทร.662-2237010 ต่อ 5100-1

     3.ทางรถประจำทาง
          มีรถประจำทางจากสถานีขนส่งสายเหนือ ไปยังพิษณุโลก ตั้งแต่ 01.00 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชั่วโมง
          มีรถประจำทางจากสถานีขนส่งพิษณุโลก ไปยังกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 06.30 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชั่วโมง
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสถานีขนส่งพิษณุโลก โทร.66-55-242430 หรือ สถานีขนส่งสายเหนือ โทร.662-9378055

     นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งบริการด้วย ดังนี้
     • พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๑๓ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 23.00 น. ทุกวัน
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๑๒ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 09.15 น. - 24.00 น. ทุกวัน
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ ( พิษณุโลก ) โทร.66-55-258647 ,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9362924-5
     • วินทัวร์
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๙ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.30 น. ทุกวัน
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๗ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.20 น. - 24.00 น. ทุกวัน
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อวินทัวร์ ( พิษณุโลก ) โทร.66-55-243222,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9363753
     • เชิดชัยทัวร์
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๔ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๓ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เชิดชัยทัวร์ ( พิษณุโลก )โทร.66-55-242959 ,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9360198

     4.ทางรถยนต์
          จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ( พหลโยธิน ) เมื่อถึงวังน้อย ใช้เส้นทาง หมายเลข ๓๒ ผ่าน อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และผ่านนครสวรรค์ จึงใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๗ ตรงไปพิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร หรืออีกเส้นทางหนึ่งเมื่อออจากกรุงเทพฯแล้วถึงชัยนาทแล้วเลี้ยว ขวาไปตามเส้นทางหมายเลข ๑๑ ( ตาคลี - ตากฟ้า ) ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ อีกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ถึงพิษณุโลก รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔๕๐ กิโลเมตร
          จากพิษณุโลก - กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดิมเดียวกับ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก


© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาววิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560