ภาพกิจกรรม

Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ ครั้งที่​ 6(3/2562​)

17-10-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุม คกก. อำนวยการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ ครั้งที่​ 1​/2562

17-10-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ มรพส.

28-08-2562

ดูกิจกรรม

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง


ระเบียบ

เรื่อง วันที่อัพโหลดประกาศ

เรื่อง วันที่อัพโหลดคำสั่ง

เรื่อง วันที่อัพโหลด
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 494/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 07 มิถุนายน 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 31/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 25 พฤษภาคม 2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 1086/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 22 ตุลาคม 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 29/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 มิถุนายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 13/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 เมษายน 2561
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 28 ตุลาคม 2560


ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdipsru@gmail.com

 
© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561