ภาพกิจกรรม

Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ ครั้งที่​ 6(3/2562​)

17-10-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุม คกก. อำนวยการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ ครั้งที่​ 1​/2562

17-10-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ มรพส.

28-08-2562

ดูกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdipsru@gmail.com

 
© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561