ภาพกิจกรรม

Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์​ มรพส.

28-08-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
มรพส.ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านจริยธรรมการวิจัยฯครั้งที่2

24-06-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
การเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพ คกก.วิจัยในมนุษย์ (Preaudit ครั้งที่ 1)

18-06-2562

ดูกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdipsru@gmail.com

 
© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561