ภาพกิจกรรม

Card image cap
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 1/2563

14-05-2563

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 7(4/2562)

20-12-2562

ดูกิจกรรม
Card image cap
สวจ.เสวนาการเขียน Protocol เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

01-12-2562

ดูกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ +66 55 267 038
   แฟกซ์ +66 55 267 038
   อีเมล์ psru.ec2018@gmail.com

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561