ตรวจสอบสถานะบทความ || รายชื่อผู้เข้าร่วมไม่นำเสนอ

**ผู้นำเสนอที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับ Qr Code โดยคลิกที่ชื่อของท่าน สำหรับเข้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ