พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
                           
Untitled Document 
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 24
เมื่อวาน 47
เดือนนี้ 554
เดือนที่แล้ว 915
ปีนี้ 13,347
ปีที่แล้ว 3,649

แจ้งผู้นำเสนอผลงานทราบ proceedings งานประชุมวิชาการฯ จะออกภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561


กำหนดการ

(ข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2561)

กำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์
(ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2561)
กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย
(ข้อมูลวันที่ 19 มีนาคม 2561)

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

ตรวจสอบสถานะบทความ

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาววิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560