พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
                           
Untitled Document 
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 20
เมื่อวาน 16
เดือนนี้ 334
เดือนที่แล้ว 496
ปีนี้ 16,212
ปีที่แล้ว 3,649

กำหนดการ

(ข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2561)

กำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์
(ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2561)
กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย
(ข้อมูลวันที่ 19 มีนาคม 2561)

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว
     66 ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000
     โทร (+66) 55 252 555
     (+66) 89 460 3591
     (+66) 86 939 7771
     แฟกซ์ (+66) 55 251 555
     Email : wangchanriverview@hotmail.com
     http://www.wangchanriverviewphitsanulok.com/index.html

สามารถเดินทางมายังพิษณุโลกได้หลายทาง เช่น ทางอากาศ ทางรถยนต์ และทางรถไฟ
     1.ทางอากาศ
     นกแอร์ มีเส้นทางการบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก โดยใช้เวลาบินประมาณ ๕๐ นาที ตารางการบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - พิษณุโลก ติดต่อเว็บไซต์นกแอร์
CLICK หรือโทร.1318

     2.ทางรถไฟ
     รถไฟจาก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก
          มีรถไฟหลายเที่ยวจากกรุงเทพฯ - พิษณุโลก ทุกวันตั้งแต่ 07.05 น. to 23.30 น. 14 เที่ยวต่อวัน มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปรินท์เตอร์ ) จากกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ตั้งแต่ 08.25 น.ถึง 23.10 น., 5 เที่ยวต่อวัน

     รถไฟจาก พิษณุโลก-กรุงเทพฯ
          มีรถไฟหลายเที่ยวจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ทุกวันตั้งแต่ 02.05 น. to 23.29 น. 14 เที่ยวต่อวัน มีรถไฟด่วนพิเศษ ( สปรินท์เตอร์ ) จากพิษณุโลก-กรุงเทพฯตั้งแต 02.25 น.ถึง 23.00 น., 4 เที่ยวต่อวัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดจ่อสถานีรถไฟพิษณุโลก โทร.66-55-258005 หรือสถานีรถไฟหัวลำโพง โทร.662-2237010 ต่อ 5100-1

     3.ทางรถประจำทาง
          มีรถประจำทางจากสถานีขนส่งสายเหนือ ไปยังพิษณุโลก ตั้งแต่ 01.00 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชั่วโมง
          มีรถประจำทางจากสถานีขนส่งพิษณุโลก ไปยังกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 06.30 น. ถึง 22.00 น. ทุกๆชั่วโมง
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสถานีขนส่งพิษณุโลก โทร.66-55-242430 หรือ สถานีขนส่งสายเหนือ โทร.662-9378055

     นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งบริการด้วย ดังนี้
     • พิษณุโลกยานยนต์ทัวร์
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๑๓ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 23.00 น. ทุกวัน
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๑๒ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 09.15 น. - 24.00 น. ทุกวัน
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อพิษณุโลกยานยนต์ทัวร์ ( พิษณุโลก ) โทร.66-55-258647 ,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9362924-5
     • วินทัวร์
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๙ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 22.30 น. ทุกวัน
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๗ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.20 น. - 24.00 น. ทุกวัน
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อวินทัวร์ ( พิษณุโลก ) โทร.66-55-243222,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9363753
     • เชิดชัยทัวร์
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ๔ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน
          มีบริการรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งจาก พิษณุโลก - กรุงเทพฯ ๓ เที่ยว ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ เชิดชัยทัวร์ ( พิษณุโลก )โทร.66-55-242959 ,( กรุงเทพฯ ) โทร.662-9360198

     4.ทางรถยนต์
          จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ( พหลโยธิน ) เมื่อถึงวังน้อย ใช้เส้นทาง หมายเลข ๓๒ ผ่าน อยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และผ่านนครสวรรค์ จึงใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๗ ตรงไปพิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร หรืออีกเส้นทางหนึ่งเมื่อออจากกรุงเทพฯแล้วถึงชัยนาทแล้วเลี้ยว ขวาไปตามเส้นทางหมายเลข ๑๑ ( ตาคลี - ตากฟ้า ) ประมาณ ๑๖๐ กิโลเมตร แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๑๒ อีกประมาณ ๑๗ กิโลเมตร ถึงพิษณุโลก รวมระยะทางทั้งสิ้น ๔๕๐ กิโลเมตร
          จากพิษณุโลก - กรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดิมเดียวกับ กรุงเทพฯ - พิษณุโลก


© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาววิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560