พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
                           
Untitled Document 
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 13
เมื่อวาน 16
เดือนนี้ 274
เดือนที่แล้ว 410
ปีนี้ 1,784
ปีที่แล้ว 17,270

กำหนดการ

(ข้อมูลวันที่ 15 มีนาคม 2561)

กำหนดการนำเสนอแบบโปสเตอร์
(ข้อมูลวันที่ 20 มีนาคม 2561)
กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย
(ข้อมูลวันที่ 19 มีนาคม 2561)

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

ติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติม
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
        อาคารศรีพิบูล 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
        หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-37038 หมายเลขโทรสาร 0-5526-37038
        website : www.pibulresearch.psru.ac.th/2018/
        e-mail : pibulresearch@gmail.com 

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาววิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560