พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
                           
Untitled Document 
จำนวนผู้เข้าชม
วันนี้ 41
เมื่อวาน 38
เดือนนี้ 853
เดือนที่แล้ว 3,603
ปีนี้ 11,663
ปีที่แล้ว 3,649

ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น.

งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 
     ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

ติดต่อสอบถามถามเพิ่มเติม
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
        งานประชุมวิชาการพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
        อาคารศรีพิบูล 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
        หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-37038 หมายเลขโทรสาร 0-5526-37038
        website : www.pibulresearch.psru.ac.th/2018/
        e-mail : pibulresearch@gmail.com 

© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาววิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2560