ภาพกิจกรรม

Card image cap
สวจ. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

24-09-2561

ดูกิจกรรม
Card image cap
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)

25-05-2561

ดูกิจกรรม
Card image cap
ประชุมคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

30-04-2561

ดูกิจกรรม

ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว)
  อาคารศรีพิบูล
  156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ +66 55 267 038
  แฟกซ์ +66 55 267 038
  อีเมล์ rdipsru@gmail.com

 
© สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2561